Danske forskere på clean tech entreprenørskabsakademi

I sidste uge stod UC Davis bag et 5-dags, intensivt entreprenørskabsakademi, Green Technology Entrepreneurship Academy (GTEA). To danskere fra DTU deltog sammen med forskere fra bl.a. Stanford, UC Berkeley og MIT på. Denne gang var fokus på Green Technology og akademiet fandt sted den 6.-10. juli i Incline Village ved Lake Tahoe i Nevada.

Akademiet giver de studerende en introduktion til, hvad det vil sige, at patentere ideer, lave en forretningsplan og finde økonomisk støtte til at kommercialisere sin forskningsidé. Under akademiet har deltagerne mulighed for at møde både virksomhedsfolk, venturekapitalister, eksperter, advokater og rådgivere, der alle kan hjælpe forskerne med at bringe deres forskning ud på markedet.

Dansk CO2-Varmepumpe

Danmark var repræsenteret ved dette års GTEA  med to deltagere fra DTU. Kristian Fredslund og Morten Eghøj fra DTU MEK (Institut for Mekanisk Teknologi) var taget til Nevada med deres CO2-Varmepumpe, og fik på GTEA en god og målrettet feedback på deres forretningsplan.

Begge danskere var rigtig glade for, at de havde deltaget i akademiet, og Kristian nævnte efterfølgende to forhold, der havde hjulpet DTU forskerne med deres entprenørskabsdrømme:

  • ”På det generelle plan har akademiet sat fokus på forskellen mellem forskning, der kan publiceres, og forskning, der kan kommercialiseres. Dette overblik giver os mulighed for at fokusere vores forskning inden for det område, der åbner op for muligheden for at starte en virksomhed”.
  • ”På det konkrete plan har akademiet sat fokus på sammenhængen mellem risici og en virksomheds værdi. Fjerner man risici for at et produkt ikke bliver en succes, er det det samme som at tilføre værdi til sit produkt (Risk reduced = value added). Før en forretningsplan fremlægges, er det derfor vigtigt, at have styr på, hvor de eventuelle huller i ens proces er, og forsøge at finde løsninger på disse.  

A players hire A players. B players hire C players and C players put you out of business

Torsdag tog akademiet fat på emner som ”Building the Team” og ”Building the Organization”.  Her blev der sat fokus på de ansatte i en start-op virksomhed. ”Den største omkostning i en start-up virksomhed er menneskerne, så ansæt personer, der er klogere end dig selv”, forklarer professor Andrew Hargadon.

”Ideelt set ville du ikke blive ansat i din egen virksomhed”: fortsætter professoren og forklarer, at du var nødvendig, da du startede din virksomhed, på grund af din blanding af ekspertise og kreativitet. Når du derimod udvider din virksomhed, har du en viden om, hvem du har brug for, og derfor kan du finde en bedre egnet person end dig selv (grundlæggeren). Selv om det for nogle kan være vanskeligt, er det altså vigtigt, at ansætte klogere personer end dig selv.

Tilpas dit produkt

Udover de ansatte er det også vigtigt, at man er villig til at udvikle sit produkt. Under akademiet i Tahoe blev dette forklaret med et billede: ”Man går ikke op til en hæk, tegner en linje og klipper. Man klipper lidt, tager tre skridt tilbage, ser på hækken og klipper da lidt igen”.

Budskabet er her, at man skal være villig til at tilpasse sin forretningsplan. Markedet og forbrugerne udvikler sig også over tid. Konklusionen er derfor, at det er ikke den forretningsplan, man starter en virksomhed på, der er succesfuld efter tre til fem år.

Stemningen blandt de deltagende på dette års GTEA er at akademiet har været succesfuldt. Særligt mentor-sessionerne har fået meget positiv omtale i forbindelse med dette akademi, som ved fødevarer akademiet i februar.

UC Davis Center for Entreprenørskab

UC Davis Center for Entreprenørskab står, udover Green Tech Entreprenørskabsakademiet (GTEA), også bag Food and Health Entrepreneurship Academy (FHEA). Begge akademier er tilgængelige for danske studerende og er klart anbefalesværdige. Se også vores blog fra dette års Food and Health Entrepreneurship Akademy.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *