Entreprenører på UC Davis

Klokken 8.00 mandag morgen bød Center for entrepreneurshipUC Davis på god, solid, amerikansk morgenmad. På trods af at deltagerne alle var mødt op for at deltage i et Entreprenørskabsakademi for forskere med interesse for sunde fødevarer, bød værterne både på danish, muffins og cream cheese bagels. Det er jo USA.

Under morgenmaden starter de mange amerikanske networkere med at arbejde sig igennem rummet. Der udveksles visitkort og alle får muligheden for at hilse på hinanden. Kort efter indledes akademiet, og de otte danske forskere og studerende, der deltager, får et første indblik i, hvad dette akademi handler om: entreprenørskab, markedsføring, hvordan man laver en business plan, hvad der udgør en kommercialiserbar idé, og hvad det rigtige elevator pitch indeholder.

Første taler var Andrew Hardagon, professor i Management på UC Davis og generel tovholder på akademiet. Hargadon forklarer at målet med konferencen er at give forskerne værktøjer, der kan hjælpe dem med at afkorte den periode, der normalt går, fra de får en god idé, til deres produkt kommer ud på markedet.

Akademiet er opbygget omkring de deltagende forskeres egne idéer. Lektierne efter første dag er at arbejde videre med de ideer, forskerne har medbragt. Oplægsholdernes position på konferencen er derfor primært at belyse emner, der er vigtige at overveje, hvis man overvejer at bringe et produkt på markedet og/eller starte sin egen virksomhed. Groupmeeting

Akademiets fokus på forskernes egne idéer gør, at alle forskere sidder på det yderste af stolene. Opmærksomheden er i top. Efter første dag deles deltagerne op i grupper. Nu skal der sparres og afslutningsvis skal en af ideerne vælges ud og på baggrund af denne, skal der udarbejdes en businessplan. Planen skal præsenteres i konkurrence med de øvrige deltagere foran et dommerpanel med kompetente folk fra bl.a. Pepsico, Unilever og Danmarks Tekniske Universitet.

Udbyttet af konferencen var stort. Største delen af talerne var meget inspirerende og den aktive deltagelse gjorde konferencen meget lærerig.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *