NASA goes green – Nyt state-of-the-art forskningspark i Silicon Valley

ForskerparkFredag den 13. marts var den officielle indvigelse af en kommende forskningspark med tilhørende forskningssamarbejde mellem – indtil videre – Nasa Ames, University of California, Santa Cruz, og Foothill-De Anza Community College. Som en del af initiativet lægges vægt på internationale samarbejder, herunder med danskere.

 

Nasa Ames lægger jord til den nye forskerpark i hjertet af Silicon Valley. Parken, som placeres på et areal på hele 75 hektar jord, bygges og drives af Nasa Ames, UC Santa Cruz, og Foothill-De Anza Community College i fællesskab. Forskerparken bliver bl.a. naboer til Google, der også netop er flyttet ind hos Nasa.

 

Målet med forskerparken er at skabe et unikt uddannelses- og forskningsmiljø med vedvarende energi som omdrejningspunkt – både uddannelses- , forsknings- og forretningsmæssigt. Forskerparken får således også plads til grønne startups og etablerede virksomheder. Virksomhederne skal være med til at sikre, at den særlige Silicon Valley entreprenørånd dominerer – uanset om der er tale om uddannelses- eller forskningsaktiviteter.

 

Samtidig  vil man i forskerparken tage sin egen medicin. Alle bygningerne, der opføres til formålet, skal derfor være 100 pct. CO2-neutrale. Det skal de mange tilknyttede energi-forskere bl.a. medvirke til.

 

Målet er, at bygningerne udføres, så de holder på varmen. Det sker bl.a. vha. en naturlig udluftning og opvarmning/nedkøling vha. CO2-neutral energi, herunder sol og vind. Opførelsen af parken bliver på denne måde en testbed for de deltagende forskere.

 

Parken forventes at stå færdigt om ca. 5 år. I den mellemliggende periode rykker bl.a. forskere fra UC Santa Cruz og Nasa Ames partnerskab, kaldet Advanced Studies Laboratories, ASL, ind i andre bygninger på NASA.

 

ASL er særlig interessant for danske forskere, fordi de helt åbent inviterer til samarbejde og samtidig gratis stiller deres forskningslaboratorier til rådighed. Den danske organisation Baltic Sea Solutions er medlem og arbejder tæt sammen med flere af ASLs forskerteams.

 

Forskningsområderne på ASL berører alt fra avanceret materiale forskning til rum-forskning, herunder brugen af nye materialer, såsom selv-rensende eller selv-reparerende materialer. Der er et særligt fokus på energikonvertering og applikationers indflydelse på energiforbruget.

 

Danske forskere med interesse for fx et forskerophold på ASL er meget velkomne til at tage kontakt til Forsknings- og teknologiteamet på Innovation Center Denmark.

 

Indvielsen af forskerparken tiltrak mere end 300 studerende, forskere, erhvervsfolk og politikere. Talerne var bl.a. tre prominente californiske kongresmedlemmer, rektor på UC Santa Cruz, direktør fra Nasa Ames Research Center og rektor fra Foothill-De anza Community College. Ordstyreren var CEO Carl Guardiono fra Silicon Valley Leadership Group. Det var altså tydeligt meget prominente personer, der var indbudt til hvad arrangørerne meget ambitiøst havde betegnet ”a defining moment”.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *