Obama og forskningsmillarderne

Det er svært at finde en forsker i Bay Area, der ikke skamroser landets nye præsident i disse dage. Det gælder for så vidt uanset om forskerne er demokrater eller republikanere. Der er selvfølgelig ros til Obama for hans  valg af forskningsminster; den lokale Steven Shu, der er nobelprisvinder i fysik og kommer fra en stilling som direktør for Berkeley National Lab i bakkerne bag UC Berkeley. Først og fremmest er der dog ros til Obama (der selv har en fortid  i universitetsverdenen, jf. billede), fordi han har revitaliseret de føderale forskningsbudgetter efter seneste års stagnation.

 

Forskning som konkurrenceparamter

122 mia. DDK. Så mange nye forskningskroner er der i Obamas stimulerings-lovpakke, der blev underskrevet af USAs præsident den 17. Februar 2009. Forskere, jeg har talt med, ser pakken som en politisk anerkendelse af, at F&U ikke blot er vigtig på lang sigt, men at forskningen også her og nu kan hjælpe med at få den amerikanske økonomi tilbage på rette spor.

 

Helt i tråd med dette har politikere i Kongressen slået fast, at det nu er op til forskningsrådene og forskerne at bevise, at satsningen på F&U både har en effekt på nationens økonomiske helbred og  samtidig er med til at skabe nye jobs og booste USAs konkurrencedygtighed når det gælder energi, klima og sundhed.

 

Sådan fordeles pengene

National Institutes of Health (NIH) har modtaget ca. 60 mia. DDK, National Science Foundation (NSH) har fået ca. 17 mia. DDK, 6 mia. DDK skal gå til NASA, Det amerikanske videnskabsministerium har modtaget godt 9 mia. DDK (til at støtte grundforskning), mens knap 23 mia. DDK er reserveret til energi-relateret forskning. De sidste 7 mia. DDK går til en række forskellige strategiske forskningsprojekter.

 

“Research is business and business is research”

Størstedelen af pengene fordeles gennem konkurrence gennem diverse forskningsråd, og de forskere, jeg kender har nu meget travlt med at strikke forskningsansøgninger sammen, så de kan få del i de mange nye forskningspenge. Der er også en umiddelbar forståelse for satsningen på klima og energi, og det er mit indtryk, at mange forskere målretter deres forskningsprojekter efter de politiske satsninger. Som jeg for nylig nøgternt fik forklaret af en forskningschef på et institut på UC Berkeley ”Research is business and business is research”.

  Continue reading “Obama og forskningsmillarderne”

Inside Innovation i Berkeley

I november sidste år deltog jeg i U.C. Berkeley’s Inside Innovation konference, der havde til formål at udstille Haas Business School’s professorer og deres forskning indenfor innovation og derved dele deres viden med Silicon Valley’s professionelle. Jeg glædede mig meget over at høre professorernes syn på, hvad deres forskning skal bruges til. De ser det nemlig som meget vigtigt at forskningen bliver bragt ned på et niveau og bliver delt, så deres teorier og modeller bliver implementeret på virksomhedsniveau.

Endelig i sidste uge blev alle slides fra konferencen tilgængelige, og jeg vil meget gerne dele linket til dem her. Det er bestemt værd at se disse slides igennem.

Nogle af de mest fremtrædende forskere indenfor forskellige områder af ledelse og innovation hører til Haas Business School og bidrog til Inside Innovation Konferencen, bl.a. Raymond Miles,,Henry W. Chesbrough, David J. Teece og John Freeman.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...