The Danes impress at the AEC Global Teamwork finals!

 

Architect Gitte from AAU presenting her project

On Friday May 6 the grand finale of this year’s Global Teamwork Project was held at Stanford University with participation of three excellent Danish students: Gitte Sørensen from Aalborg University and Mads Rasmussen and Linette Bodilsen from the Technical University of Denmark. Over the last 5 months the three students have been working in their respective groups across countries and time zones to solve a current building project. This year’s challenge was ‘the university campus of the future’ and we were very impressed with the results! Congratulations to Linette whose team won the Integrated Project Delivery Challenge.

The Global Teamwork Project is an interdisciplinary building project between the fields of architecture, engineering and building, orchestrated by the problem-based learning lab at Stanford and adopting the newest online collaboration tools to make this possible. The project gathers students from all over the world to collaborate in interdisciplinary teams and across up to 10 time zones on solving current building problems for real clients. The final presentations on Friday were the culmination of 5 months’ hard work and the 8 teams were proud and relieved to finally present their projects.

The Global Teamwork Project is one example of the great collaboration between Stanford’s Problem-Based Learning Lab and Denmark which was further consolidated when leader of PBL, Renate Fruchter, was recently appointed honorary doctor at Aalborg University.

Stanford E-week – Highlights and Take-Aways

Stanford is truly something special when it comes to entrepreneurship. You hear the professors speak about it in the classrooms; students are showing their newest ideas in the courtyard and everybody talk about that special idea that hopefully will make them the new Mark Zuckerberg.

 

 

The culmination of entrepreneurship at Stanford is effected in a week-long event called Stanford E-week.  This is an ongoing event where students, alumni’s, businessmen and the public are invited to participate in a range of events all focused on entrepreneurship.

Several of the ICDK employees participated in the E-Week to gather knowledge about what is new in entrepreneurship.

Here are a few highlights:

Guy Kawasaki – Garage Ventures:
Guy Kawasaki is an entrepreneur, longstanding Apple employee, author of ten books and the founder of the VC Company Garage Venture.

Guy spoke about why it is important to be enchanting when thinking about starting a new company and how that can be a way of getting personal as well as business success.

Corey Ford – Innovation Endeavors
Corey ran a workshop on the principles from design thinking which is applied at Stanford d.school. This included user-needs identification, market adaptability rapid prototyping and user-feedback. All of which should be a standard way of doing innovation and creating new businesses according to Corey Ford.

Steve Blank, Serial Entrepreneur and Author
Steve Blank gave a great talk on a common misunderstanding in the entrepreneurship world: that startups are merely smaller versions of large companies and can thus be managed the same way. The fact is that these are two very different entities where two very different logics apply. Where the large company executes the business plan on the basis of known features, the startup searches for a scalable business model in a mostly unknown environment basing most decisions on qualified guessing and leaps of faith. Therefore we should not apply large company logics to startups but rather analyze them on their own terms.

So why is Stanford world-leading in Entrepreneurship?

The events at the E-Week gave an excellent insight in why Stanford is the leading university when it comes to entrepreneurship; being at the campus it is almost impossible not to be inspired yourself to start something.

But why is Stanford different from other universities? Here are some personal views:

First of all they teach entrepreneurship:
–        Several of their faculties have in one way or another incorporated entrepreneurship into the lectures. This is done both in the engineering and business programs.

Second factor is network:
–        There are networks supporting entrepreneurship at Stanford (14 of them!). The networks host events related to entrepreneurship and try to connect young entrepreneurs with people outside the school.

Third: Location, Location, Location
–        The school is placed in Silicon Valley. The ecosystem in Silicon Valley is very special and very favorable for entrepreneurs. Just to mention a few of the special things about SV:

  • Lot of investors willing to risk their money to be a part of the success. Most of them are successful entrepreneurs who still want to be in the game
  • Business people are happy to share some of their wisdom – most for free in the beginning.
  • Events and networking on entrepreneurship are hosted several places on and around campus everyday

Stanford is definitely a place to learn from when it comes to entrepreneurship!

/Christian

Danskere med på Stanfords eweek

eweek på Stanford

Næste uge er der ”eweek” på verdens bedste iværksætteruniversitet; Stanford University. Vi er selvfølgelig med – sammen med hele tre delegationer fra Danmark.

IMG_7766Eweek står for entreprenørskabsuge, som hyldes i en hel uge hvert år i februar på Stanford University. Næste uge byder på mere end 30 gratis events – lige fra ”the role of social media in marketing” med MC Hammer til en Haiti relief workshop, hvor Roni Zeiger, Product Manager i Google Health fortæller, hvordan man kan være entreprenant ift. hjælpearbejde. Vi får besøg af i alt 15 danskere, der alle er kommet for at lære mere om entreprenørskab ”the Silicon Valley way”.

Facebook, Twitter, IDEO…og Innovation Center Denmark

e-weekHvad har Facebook, Twitter, IDEO, Plug and Play Tech Center, SoonR, You Noodle, BASES, Stanford og Innovation Center Denmark til fælles? Ja vi er alle placeret i hjertet af Silicon Valley og værter, når vi får besøg af ikke færre end 3 delegationer fra Danmark i forbindelse med e-week i næste uge.

”The Silicon Valley Factor” vundet af Kristina fra Handelshøjskolen i Aarhus

I efteråret afviklede vi en entreprenørskabs­konkurence med mere end 200 deltagere fra hhv. danske universiteter og Stanford University. Vinderprisen var en ”Silicon Valley full experience” i forbindelse med e-week. Prisen gik til Kristina Sedereviciute, der studerer ved Handelshøjskolen i Aarhus på Aarhus Universitet. Nu er tiden kommet til at indløse prisen. Kristina får følgeskab af danske vindere af Global Innovation Tournament samt en gruppe fra væksthuset Katalyst på Københavns Universitet – og de har alle en fantastisk uge i vente.

Sæt kryds i kalenderen!

Hvis I overvejer en studietur til Silicon Valley, så er der næppe nogen bedre uge at besøge os i. I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen, da Stanford også byder på e-week 3. uge i februar 2011. Jeg håber, vi ses!

Dansk IT guru bryder med californisk iværksættertilgang

Danskeren David Hansson bidrager med en anderledes og kontroversiel tilgang til venture kapital ved et foredrag på Stanford University.

En af de ting man hurtigt lærer, når man kommer til Silicon Valley, er, at venture kapital, dvs. risikovillig, intelligent kapital, er nøgleordet til en succesfuld virksomhedsopstart. Og alle trænes i, hvordan man kan få fat i de mange rare penge. Fx var jeg på entreprenørskabsakademi med 12 danske forskere i sidste uge på UC Davis. Hér var var hele omdrejningspunktet, hvordan man bedst sælger sin idé til VC’s (venture kapitalister), og kulminationen på akademiet var et 15 minutters “pitch” af alle deltageres idé for et hold VC’s.

1/3 af verdens venture kapital på én vej
1/3 af verdens venture kapital findes er samlet på én vej – Sand Hill Road – i Silicon Valley. Jeg har fået at vide, at man kan starte i den ene ende af vejen og besøge de forskellige VC’s med sin forretningsidé og være sikker på, at hvis idéen er god, så vil man ikke engang nå halvvejs ned ad vejen, før man står med en interesseret investor. Det er måske en overdrivelse, men det giver stadig et indtryk af hvor meget, venture kapital er i fokus hos iværksættere i Silicon Valley.

IT guru David Hansson: Opfinder af Ruby on Rails…og fra Danmark
I denne sammenhæng vil jeg nævne et interessant og kontroversielt foredrag, jeg hørte på Stanford University, for et par uger siden med en højt respekteret IT guru. Foredraget var særligt på i hvert fald to måder. For det første var foredragsholderen fra vores egen lille andedam, nemlig danskeren David Hansson, for det andet var det opfinderen af intet ringere end ”Ruby On Rails” – en programmeringstilgang, der har vundet respekt blandt mange IT kyndige for dets egenskab til at lette programmeringen.

Hansson: ”Venture kapital er tidsbombe”
Hanssons foredrag havde dog ikke fokus på programmering men på entrepreneurship og venture kapital. Hansson kaldte venture kapital en tidsindstillet bombe, som man så vidt muligt skulle holde sig fra. Ét af Hansson argumenter er, at der ikke er et egentligt behov for venture kapital hos de fleste IT start ups, og at omkostningerne ved at få en investor ind over sit projekt, er meget store i form af afgivelse af virksomhedsandele til de store griske VC’s – for at lægge sig op ad Hansson retorik.

Hellere lille og uden gæld end stor og gældsat….
Hansson præsenterede et fundamentalt anderledes syn på virksomheder, end det traditionelle Silicon Valley vækstmantra. Hansson præsenterede et mere (dansk?) afslappet forhold til arbejde og et større fokus på at vedligeholde en fornuftig work-life balance. Fx fortalte Hansson at han langt hellere vil arbejde i en lille virksomhed, der ikke nødvendigvis har en særlig god venture kapital profil, men hvor arbejdsmiljøet er afslappet og hvor ordet “venner” kommer før ordet “vækst”.

Dette syn er i modsætning til de fleste iværksætteres syn i Silicon Valley, der har fokus på at sikre, at deres virksomhed vokser og gerne så hurtigt som muligt. Selvom det ikke nødvendigvis er uforeneligt, at have en virksomhed med både stor vækst og gode arbejdsforhold, så synes det alligevel at være væksten, der får den største spalteplads her i Silicon Valley. Hvor tit læser man i medierne om virksomhed X, der har utrolig gode arbejdsforhold, hvor alle er glade og går tidligt, så de kan at hente deres børn og have en velfungerende familie, modsat virksomhed Y der har haft en vækst rate på så og så mange procent? Sat på spidsen er det vel CSR overfor penge, der er de to modstandere i bokseringen i dette blog indlæg.

Hansson: Helt på Stanford
Fornemmelsen til foredraget var også klar: De unge IT studerende på Stanford syntes, at David var en helt forklædt i hverdagstøj, og jeg hørte en studerende nævne for hans gruppe at “this is exactly how I feel of VC’s funding and entrepreneurship”, hvor responsen var en enig gruppe medstuderende, der entusiastisk fortsatte diskussionen på vej ud af auditoriet.

Rent personligt vil jeg sørge for ikke at sætte alle mine penge på bokseren med de mange sponsorer bag sig, men også have en anelse tiltro til den usponsorerede bokser med vennerne på sidelinjen. 11 ud af 12 gange kommer der en runde til – og nogle gange en knockout, som man ikke havde forventet.

Danske politikere på Silicon Valley studietur

Danske politikere på Silicon Valley studietur

I sidste uge havde vi fornemt besøg fra Danmark. Folketingets Videnskabsudvalg, videnskabs­ministeren, ambassadøren og en række embedsmænd var hér på studietur i en hel uge. Første stop gik til Oak Ridge i Tennessee og resten af ugen blev tilbragt i Silicon Valley.

Atombombens  fødested

Oak Ridge i Tennessee ligger langt ude på landet. Den nærliggende lufthavn i Knoxville beflyves kun af små rutefly, og bagagen lander på det ene bagagebånd, som den lille lufthavn er udstyret med. Oak Ridge National Laboratory (ORNL)  er nok mest kendt for laboratoriets medvirken til udviklingen af atombomben, men i dag er ORNL et af USA’s førende forskningscentre inden for bl.a. energi‐, bio‐ og materialeforskning.

Neutronkanon i Tennessee… og i Lund

ORNL huser bl.a. en såkaldt Spallation Neutron Source (SNS). verdens (endnu) mest avancerede neutronspredningsfacilitet, hvilket benyttes inden for bl.a. fysik, materiale‐, og biovidenskab. Politikerne har netop besluttet, at vi skal have en tilsvarende forskningsfacilitet i Lund i Sverige.  Efter en lang (lobby-)proces i EU, ser det nu ud til at de øvrige EU lande støtter Sverige og Danmark i at placere denne milliardinvestering, ESS, i Lund, 40 km. fra København.

 Gruppebilledeklippet

 Vores værter gav os deres version af southern hospitality, der bl.a. indebar en fornem introduktion til og præsentation af SNS, gratis busservice og fremragende frokost. Vi var alle imponerede over at se de fantastiske forskningsfasciliteter, og jeg tror, at politikerne blev overbevist om, at ESS i Lund/København har et stort R&D potentiale.

”Universiteter i verdensklasse”

Efter et par dage i Tennessee gik turen til Silicon Valley, Californien. 1/3 af verdens 20 bedste universiteter er placeret i dette område og to af verdens tre bedste , Stanford og UC Berkeley, fik besøg af de danske politikere. Her havde vi sat møder op med dekaner, forskningsledere, professorer og studerende. Formålet var at give politikerne et førstehåndsindtryk af, hvad der med et slidt udtryk betegnes som ”universiteter i verdensklasse”. Silicon Valley har herudover 40 pct. af verdens venture kapital og uofficiel verdensrekord i opstart af virksomheder fra universiteterne. Nogle af de mere berømte er selvfølgelig Google, Apple, Sun og Intel.

Forskningsledere er ”kattehyrder”

Både på Stanford og UC Berkeley blev politikerne mødt med samme analogi. Forskere er ligeså selvstændige som katte. De kan ikke styres, men de kan motiveres ”ved at flytte maden (hér: forskningsmidler) rundt”.  Det gav anledning til noge gode forskningspolitiske diskussioner om bl.a. konkurrence- vs. basismidler, fri vs. strategisk forskning og basal vs.  anvendt forskning. Politikerne blev  også introduceret til en række eksempler på førsteklasses tværvidenskabelig forskning og mødte en række danske forskere, der arbejder på hhv. Stanford og UC Berkeley.

Obamas grønne forskningspolitik og dansk-californisk clean tech samarbejde

Helge Sander holdt en tale om Obamas grønne forskningspolitik og mulighederne for udvidet dansk-californisk samarbejde inden for clean tech området. Professor Jens K. Nørskov, der var på besøg fra DTU, fortalte ved samme lejlighed, at USAs energiministerium netop har bevilliget 100 mio. kr til et nyt centersamarbejde mellem Stanford og DTU om nye vedvarende energiteknologier.

Sanderstaleklippet

 

SuccessFactors, Better Place og JBEI

De danske politikere fik også lejlighed til at se nærmere på et par startups i Silicon Valley. SuccessFactors er HR ”på den intelligente måde”. Og er med en dansk grundlægger og adm. dir., Lars Dalgaard, verdens hurtigst voksende softwarefirma med succes på NASDAQ børsen. Better Place er formentlig bedst kendt i Danmark for sammen med DONG Energy at have en fælles ambition om at etablere en infrastruktur for elbiler i hele Danmark i 2011. Det blev til en ophedet debat om elbilers potentiale, skatteregimer og Better Place´s forretningsmodel.

JBEIklippet

Politikerne besøgte endelig JBEI, der er et nyt forskningslab., der har fået 135 mio. USD til at forske i fremtidens biobrændsler. Vi samarbejder med JBEI om en dansk-californisk workshop om syntetisk biologi i juli. JBEI har en dansk direktør, Henrik Scheller, der viste rundt og vi fik en god diskussion om de etiskske udfordringer i biobrændsel i en verden med fødevaremangel.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...